Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN
Lid worden
U kunt lid worden van de GVKPN indien u nu of binnenkort een uitkering van het pensioenfonds KPN ontvangt. Met uw lidmaatschap steunt u het doel van de vereniging. Alle communicatie tussen u en de vereniging zal via elektronische weg (website, e-mail, e.d.) plaats vinden. De statuten en reglementen, zoals op deze website zijn in te zien, zijn van toepassing bij het aangaan van het lidmaatschap. Het lidmaatschap voor 2021 kost € 7,50. U kunt, als gepensioneerde, u aanmelden door het aanmeldings- en machtingsformulier te downloaden en in te vullen. U mag het ingevulde aanmeldings- en machtingsformulier scannen of fotograferen om terug te kunnen sturen. Het ingevulde formulier kan worden gezonden aan secretaris@gvkpn.nl. Als u zich al als lid hebt aangemeld, maar nog geen machtiging hebt afgegeven, kunt u dit formulier ook gebruiken om alsnog een machtiging af te geven. Het is niet mogelijk om via de website uw gegevens te wijzigen daar het ledenbestand niet is gekoppeld aan de website. Wijziging van uw gegevens kunt u indienen bij de secretaris@gvkpn.nl.
De GVKPN is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71914714