Hoofddoel van de GVKPN is: Het behartigen van de belangen van een ieder die een pensioen of uitkering van het pensioenfonds KPN ontvangt, of binnen afzienbare tijd gaat ontvangen.
Welkom!
Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN
Welkom
De GVKPN is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71914714
De GVKPN streeft dan ook de volgende 4 concrete punten na: In de eerste plaats meedenken en meepraten in de groeperingen die gaan over een nieuw pensioenstelsel. We hebben ons als vereniging daartoe aangesloten bij de KG, Koepel Gepensioneerden. Via de KG praten onze gekozen pensioenbestuurders al mee in verschillende pensioencommissies. In de tweede plaats ervoor zorgen dat er een groep leden is die een paar keer per jaar als klankbord fungeert voor de door ons gepensioneerden, gekozen pensioenbestuurders. Dat klankbord is er en een 35-tal leden neemt daarin reeds deel. In de derde plaats willen we actief zijn in het straks kunnen aanleveren van nieuwe vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan en als te kiezen pensioenbestuurders. Immers zij zijn degenen die namens u in het pensioenbestuur zitting hebben. Ons pensioenfonds stemt van harte met deze ontwikkeling in. Zij zien die kweekvijverfunctie helemaal zitten. In de vierde plaats zetten we ons actief in om de leden zo goed mogelijk via onze website van de actuele ontwikkelingen op de hoogte te houden en het pensioenfonds te stimuleren om tijdig de nodige voorlichting te geven dan wel bijeenkomsten te houden.
Bent u, of gaat u binnenkort met pensioen? En bent u nog geen lid van de Gepensioneerden Vereniging KPN? Word dan nu lid! Wij komen op voor uw pensioen aanspraken! Door het Pensioenakkoord, dat in juli 2020 is gesloten door de sociale partners en de minister van Sociale Zaken, gaat er veel veranderen voor ons als gepensioneerden. Door uw lidmaatschap helpt u ons om een grotere vuist te maken zodat wij gezamenlijk kunnen vechten voor onze pensioen aanspraken. En wij doen dit niet alleen. De GVKPN, met meer dan 300 leden, is onderdeel van de Koepel Gepensioneerden, die met alle aangesloten verenigingen op landelijk niveau opkomt voor de belangen van gepensioneerden. De koepel heeft op dit moment ruim 300.000 leden. Onderstaand en op de volgende bladen van deze website kunt u lezen wat wij voor u doen en hoe onze werkwijze is. Voor slechts € 7,50 per jaar bent u lid van de GVKPN.