Gepensioneerden Vereniging KPN, GVKPN
Lid worden
U kunt lid worden van de GVKPN indien u nu of binnenkort een uitkering van het pensioenfonds KPN ontvangt. Met uw lidmaatschap steunt u het doel van de vereniging. Alle communicatie tussen u en de vereniging zal via elektronische weg (website, e-mail, e.d.) plaats vinden. De statuten en reglementen, zoals op deze website zijn in te zien, zijn van toepassing bij het aangaan van het lidmaatschap. Het lidmaatschap voor 2019 kost € 7,50. U kunt, als gepensioneerde, u aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen. Het ingevulde formulier kan worden gezonden aan secretaris@gvkpn.nl. Tevens dient u voor het jaar 2019 € 7,50 over te maken op IBAN NL47 RBRB 0706 6131 47 ten name van “Gepensioneerden Vereniging KPN” onder vermelding van contributie 2019.
De GVKPN is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71914714
Per 30 april bedraagt de contributie voor het jaar 2019 slechts € 2,50 in plaats van € 7,50! Gebruik hiervoor dit aanmeldingsformulier!